حاضرین :

برادران عظیمی، عباسی، وظیفه دان، شجاع ، هاشمی (سید محمد) ، قائدی، خدابخش ، حیدری ، هاشمی (سید احمد) ، افشار

دستور جلسه :

1 – ملاحظات برنامه سال 95

2 – نحوه عملکرد مسجد در خصوص مشارکت حداکثری مخاطبین مسجد در امر انتخابات.

اهم مطالب مطروحه :

1 – رعایت اصل صرفه جویی در اجرای برنامه های مناسبتی و فرهنگی

2 – هدایت کمک های مردمی به سمت هزینه های جاری مسجد و مناسبتهای دارای اولویت 1

3 – تشویق جوانان به برگزاری جلسات هیات محبان الحسین (ع) براین اساس پیشنهاد شده محتوای نشستهای شبهای جمعه یک هفته در میان در قا لب حلقه های معرفتی صالحین به این امر اختصاص یابد.

4 – در خصوص ایجاد مشارکت حداکثری مردم در انتخابات رعایت اعتدال و عدالت در استفاده از تریبون مسجد لحاظ شود.

مصوبات : الف – در تدوین برنامه سال 95 ملاحظات ذیل به تصویب رسید :

1 – در مناسبتهای اولویت 1 ، اعم وفیات و جشنها از سخنران و مداح بصورت همزمان استفاده شود.

2 – در مناسبتهای اولویت 2 ، در جشنها فقط از سخنران و در وفیات فقط از مداح استفاده گردد.

3 – سخنران روزهای ماه مبارک رمضان امام جماعت ظهر و عصر باشد.

4 – تداوم برنامه عادی مسجد در شبهای ماه مبارک رمضان و دعوت از سخنران یا قاری بین المللی در جمعه شبها و لیالی قدر.

5 – مانند جزء خوانی قرآن در صبحهای ماه مبارک رمضان، جزء خوانی خواهران نیز با استفاده از توان قرآنی واحد فرهنگی خواهران انجام و هزینه ای در این رابطه پرداخت نشود.

6 – ضمن حفظ برنامه های مصوب قبلی در خصوص دهه اول محرم مانند زیارت عاشورا روضه پنج شب اول در حسینه و روضه دهة اول خواهران ، ادامه عزاداری از دهه دوم تا آخر ماه صفر برای خواهران و برادران بصورت روضه هفتگی بوده عزادارای بصورت دهگی برگزار نشود. ملاحظه : در صورت وجود بانی خاص و تامین اعتبار برای روضه دهگی نسبت به دعوت از سخنران اقدام خواهد شد.

7 – تلاش برای اجرای اهداف طرح میثاق یاران و انسجام بخشی به مخاطبین پیشکسوتان و جوانان مرتبط با مسجد.

8 – مقرر شد برای ایجاد مشارکت حداکثری در انتخابات عدالت در دعوت از کاندیداهای مجلس رعایت شود. فلذا دعوت از آقای دکتر فروزنده و دکتر کواکبیان در دستور کار قرار گیرد.

9– مانند سنوات قبل میز انتخابات برای احزاب و کاندیدهای انفرادی مهیا تا فرصت تبلیغات برابر برای همه جریانات سیاسی قانونی و کاندیداهای انفرادی فراهم گردد. والسلام