حاضرين‌ : برادران‌  عباسی ، حقیقی ، عظیمی ، ابراهیمی ، هاشمی (سید محمد)، مجدآبادی، وظیفه دادن ، قائدی ، حیدری، هاشمی  (سید احمد) ، افشار ،‌ ابراهیمی  

دستور جلسه‌ :   مسایل جاری و جمع بندی برنامه های دهه آخر محرم و صفر

اهم‌ موضوعات مطروحه‌ :

 1 توزیع گزارش مالی مسجد بین اعضاء

2 تشریح فعالیتهای خیریه مسجد در بعد تامین هزینه های درمان و جهیزیه خانواده های تحت پوشش

3 طرح نیازمندی یکی از پیشکسوتان برای تامین هزینه درمان فرزندش

4 ارزیابی مثبت طرح روضه های هفتگی در محرم و صفر

5 لزوم تقویت هیات امنای مسجد

6 جابجایی امام جماعت ظهر و عصر به دلیل بیماری و مشکلات تردد حاج آقا پناهی

مصوبات :

1 مقرر شد ، اجراء‌ برنامه روضه هفتگی در ماه محرم و صفر در دستور کار قرار گیرد.

2 – مقرر شد از برادران ، حاج مراد عباسی ،  افشاری مهر ، علی دماوندی و امیر شجاع خمیران برای عضویت در هیات امناء دعوت شود.