حاضرين‌ : برادران‌  عباسی ، حقیقی ،  افشار ، مجدآبادی، وظیفه دان (هاشمی، سیدمحمد) ، قائدی ، نقوی الحسینی ، هاشمی (سید احمد) ، ابراهیمی  

دستور جلسه‌ :    جمع بندی برنامه های دهه اول محرم و مسایل جاری مسجد

اهم‌ موضوعات مطروحه‌ :

 1 نسبت به تقویت صوت هیات در بیرون از مسجد اقدام شود.

2 برنامه اجراء شده توسط برادر ریاحی با استقبال نمازگزاران مواجه بود.

3 برنامه هیات محبان الحسین (ع) در حسینیه از کیفیت لازم برخوردار و با استقبال عزاداران مواجه شد.

4 برای تقویت هیات امناء دعوت از برخی از دوستان و جوانان مسجد لازم است.

5 درخواست برادر محمد عزیزآبادی برای فعالیت مجدد در مسجد.

6 حضور حداکثری اعضاء محترم در برنامه های مناسبتی و هیات محبان الحسین (ع) مورد تاکید قرار گرفت.

7 گزارش مالی اعم از مخارج و بدهی مسجد در ماه محرم توسط برادر افشاری اعلام گردید.

مصوبات :

1   برای سال آینده  بمنظور تجهیز صوت هیات در بیرون از مسجد کمک لازم جمع آوری شود.

2 نظر به درخواست برادر محمد عزیزآبادی برای فعالیت مجدد در امر خادمی مسجد، مقرر شد با توجه به تداوم حضور و قرارداد آقای علی فراهانی (خادم فعلی) از توان ایشان در امر ساخت درمانگاه خیریه استفاده شود.