حاضرين‌ : برادران‌، حاج‌ آقا عظيمي‌،  مجدآبادی، عباسی، سیدمحمد هاشمی، حیدری، افشاری 

دستور جلسه‌ :  جمع بندی و ارزیابی برنامه های ماه مبارک رمضان و عناوین برنامه های محرم اهم‌

موضوعات مطروحه‌ :ارزیابی برنامه ماه مبارک رمضان :

1 – با توجه به طولانی بودن ساعات روزه داری، عدم برگزاری سخنرانی بصورت دهه مناسب بود.

2 – استفاده از سخنرانی در تک مناسبتهای اصلی بسیار مناسب ارزیابی شد.

3 – بواسطه عدم کنترل نونهالان ، از سوی مربیان طرح صالحین‌، بی نظمی  در هنگام برگزاری مراسم لیالی قدر بوجود آمده بود.

4 – نیاز است به جذب نمازگزاران جدید در ایام ویژه مانند ماه مبارک رمضان و ماه محرم توجه بیشتری   معمول گردد.

5 – لازم بود توسط برادر افشار در خصوص فعالیتهای مسجد، گزارشی به مردم ارائه شود.

6 – علیرغم اقدامات لازم برای طبقه سوم و دوم خواهران نیاز است، مشکل تهویه طبقه همکف ،‌‌ آقایان با نصب پنکه یا اسپلیت حل شود.

7 – تاکید بر لزوم توجه به تاریخ نوسازی (20 مرداد) و برگزاری مراسم خاص در این تاریخ 

8 – نظم برگزاری نمازهای جماعت در سه نوبت مناسب ارزیابی گردید.

9 – جلسات قرآنی خواهران مانند سالهای گذشته با استقبال خوبی برگزار شد.

در پایان برادر افشار از اعضاء خواستند در خصوص ارایه مقاله و انجام مصاحبه با مدیریت  سایت مسجد فعالیت داشته باشند.

سپس در خصوص عناوین برنامه های ماه محرم بحث و تبادل نظر شد که موارد ذیل به تصویب رسید :

1 – طبق درخواست برخی از اعضاء برادر ریاحی برای زیارت عاشور و روضه های وقت بیشتری اختصاص می دهند.

2 – شروع برنامه مداحی و روضه در پنج شب دهه اول در حسینیه از ساعت 15/20 الی 21 می باشد.

3 – شروع برنامه های عزاداری در حسینیه از ساعت 21 الی 45/21 می باشد.

4 – تاکید بر عزیمت به موقع هیات خصوصاً‌ در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی

5 – در طول دهه دوم و سوم محرم و دهه اول و دوم صفرصرفاً جمعه آخر هر هفته به سخنرانی و دعوت از مداح اختصاص یابد.

6 – نسبت به دعوت از سخنران در دهه آخر صفر اقدام شود.