روابط عمومی مسجد موسی بن جعفر علیه السلام برنامه های ماه مبارک رمضان را بشرح ذیل اطلاع رسانی نمود:

1010