با عنایت به جمیع جهات، در مجموع از نحوه برگزاری نشست پیشکسوتان مسجد موسی بن جعفر علیه السلام رضایت دارم:
کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم