با عنایت به جمیع جهات، در مجموع از نحوه انجام برنامه مسجد در سالروز وفات حضرت معصومه رضایت دارم:
کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم