با عنایت به جمیع جهات، در مجموع از نحوه انجام برنامه های مسجد در روز شهادت امام صادق علیه السلام رضایت دارم:
کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم