گزارش عملکرد سال 90

موسسه فرهنگي هنري سيماي ساجدين   عنوان فعاليت رديف كلاس تعداد افراد شركت كننده تعداد شركت ...

گزارش عملكرد سال 89

برادران    ورزشي  تكواندو 511 نفركلاس كاراته 416 نفركلاس دفاع شخصي ...

  • -
  • جرعه ای از کلام مولا علی علیه السلام
    همیاری بانیان
  • کانون سیمای ساجدین