کریم زندی

"شهادت هنر مردان خداست"


سرباز جان برکف شهید کریم زندی در سال 1341 در خانواده ای مذهبی ولادت یافت.

وی در کوران انقلاب همگام با حرکت دیگر اقشار مردم حضوری مستمر داشت .

بعد از شروع جنگ تحمیلی به صورت داوطلبانه به خدمت مقدس سربازی رفت و پس از چندی به خطوط مقدم جبهه شتافت و در ششم ماه مبارک رمضان مطابق با سیزدهم اردیبهشت سال 1362 به لقاء ا... پیوست.

شهید زندی قبل از عزیمت به منظور نبرد در گفتگویی با پدر صبور خود چنین می گوید: پدرم، اکنون که عازم جبهه ام اگر در آنجا شهید شدم چه خواهی کرد؟ پدر در جواب عطش شهادت وی، بشارت توکل و رضای حق را به او می دهد.


یادش گرامی و راهش پر رهرو