عبد الرسول افشار

اکنون از هر کوچه ای که بگذری نام شهیدی بر سرش مشاهده کنی و بر سرای حریمش پرده سرخ شرافت دریابی و در باغچۀ کوچک سرایش نخل آزادی ببینی و بر سر سرایش پرچم عشق حسینی ملاحظه کنی یعنی این خانه، خانۀ عاشق خداست.

جوان عارف، سرباز آگاه و شجاع شهید عبدالرسول افشار در سی ام آذرماه سال 1339 در خانواده ای متدین و مذهبی چشم به جهان گشود.

در جریان انقلاب جزو پیشگامان و فعالان بود.

بعد از پیروزی انقلاب به خدمت مقدس سربازی شتافت و پس از مدتها تلاش نستوهانه و مجاهدت مخلصانه عاقبت در بیست و پنجم فروردین ماه سال 1360 در کنار رودخانه کرخه به فیض عظمای شهادت نائل شد.

در فرازی از وصیتنامه ارزشمند شهید عبدالرسول افشار می خوانیم .

هرگاه در این راه مقدس به فیض شهادت مفتخر شدم از دوستان و همقطارانم تقاضا دارم راه مرا مستدام دارند و تا تحقق حکومت اسلامی در مبارزه با کفار ملال و خستگی بخود راه ندهند.

در پایان از خداوند سبحان خواهانم ما را به آرزوی لقاء خود و شهادت در راهش گرامی دارد و پدر و مادر و خواهرانم را در این راه صابر و شکیبا فرماید.                                    

  و السلام علیکم و رحمه ا... و برکاته

یادش گرامی و راهش پر رهرو