محمود بدیعی

بهار آمد که غم از جان برد، غم در دل افزون شد           چه گویم کز غم آن سرو خندان جان و دل خون شد

گروه  عاشقان  بستند  محمل ها  و  وارستند              تو دانی حال ما، واماندگان در این میان چون شد


بسیجی تلاشگر و خستگی ناپذیر شهید محمود بدیعی مسافری از خیل عاشقانی که محمل بسته و وارستند.

شهید بزرگواری که در سال 1341 در خانواده ای مذهبی تولد یافت و با زندگانی کوتاه ولی پر بار خویش چراغی فراروی سالکان طریقت و پویندگان مسیر لقاء الله قرار داد.

این شهید گرامی در سال 65 و پس از شرکت در عملیاتهای متعدد از جمله فتح المبین، والفجر مقدماتی، والفجر یک، شکست حصر آبادان و بیت المقدس؛ در عملیات والفجر هشت و در ناحیه فاو بر اثر اصابت گلوله ای به سرش به سجده عشق رفته و رو به قبله، جان به جانان سپرد و از دانشگاه عشق فارغ التحصیل شد.


یادش گرامی و راهش پر رهرو