مرتضی ماندگار

"شهادت عزت ابدیست"

یار باوفا، رزمندۀ شجاع و مرضی به قضای خدا شهید مرتضی ماندگار در یکم فروردین سال 1344 در تهران چشم به جهان گشود.

این یار و محب ائمه اطهار علیهم السلام با شناخت در مورد جایگاه شهید و شهادت در فرازی از وصیتنامه خویش چنین می نگارد:

پدر و مادر عزیزم شاید شما دیگر مرا نبینید و شاید در این جنگ من به درجه رفیع شهادت نائل گشتم ولی به شما و پدر و مادران داغ دیدۀ دیگر قول می دهم که نوجوانان و کودکانی بعد از من سلاح مرا برداشته و بر جناح کفر می شتابند و پیروز خواهند شد. انشاء ا...

سرانجام این شهید عزیز در هفتم مرداد ماه سال 1361 در پادگان زید واقع در شرق دجله به شرف شهادت نائل گشت.

بهار آمد که غم از جان برد غم در دل افزون شد

چه گویم کز غم آن سرو خندان جان و دل خون شد

گروه عاشقان بستند محملها و وارستند

تو دانی حال ما واماندگان در این میان چون شد

 

"یادش گرامی و روحش شاد"