امیر مجد آبادی

هر که را با خط سبزت سر سودا باشد                              پای از این دایره بیرون ننهد تا باشد

در قیامت که سر از خاک لحد برگیرم                                 داغ سودای توأم سر سویدا باشد

بسیجی شجاع، متعهد و دلسوز شهید امیر مجدآبادی فراهانی در سال 1333 در خانواده ای مذهبی ولادت یافت و پس از عمری مجاهدت مخلصانه در راه معبود و معشوق خویش در بیست و یکم فروردین ماه سال 1361 در منطقه تپه دوقلو به فیض شهادت نائل آمد.

شهید مجدآبادی بسیار خوش برخورد، حساس نسبت به مسائل اسلامی و فعال در امور زندگی بود.وی در آخرین سفارش ها خطاب به همسنگران و دوستان و آشنایان چنین بیان می کند:

جنگ نعمتی است از نعمتهای خداوند، جنگی که در آن زمینه برای ساخته شدن مهیاست و سربازان خدا از گوشه و کنار مملکت به استقبال آن شتافته اند و همه می گویند ای محمد قسم به خون تو که مکتب پاک تو را و راه سرخ تو را تا آنجا که خون در بدن داریم پاسداری خواهیم کرد.

ای حسین اگر در کر بلا بی یار و یاور ماندی، اکنون بنگر خیل حزب ا... را که تکبیرگویان بر فوج عظیم دشمن می تازند و یک یک آنها را به مسلخ می کشانند، هر چند در این سودا عاشقانه به خاک و خون بغلتند.

اکنون شما ای امت شهید پرور که گلها پروریده اید و به مسلخ عشق فرستاده اید بدانید که فرزندان شما حماسه هایی آفریدند که تاریخ توان و گنجایش درک و درج آنرا نخواهد داشت و تمام این دلاوریها انجام نیافت مگر به اذن خداوند متعال و تنها اوست که بهترین یاری کننده است، باشد که بتوان از این امتحان با موفقیت بیرون آمد. انشاء ا...

یادش گرامی و روحش شاد