هاشم نانکلی

موسی نشده کلیم کی خواهد شد                              در طور رهش مقیم کی خواهد شد

تا جلوه  حق  تو  را  ز خود  نرهاند                                 با یار  ازل  ندیم  کی خواهد شد

 

به یاد یار دلسوز و دلباخته انقلاب، پاسدار شهید هاشم نانکلی، شهیدی از کاروان ره یافتگان وصال که در چهارم فروردین سال 1361 در عملیات فتح المبین و در منطقۀ رقابیه به سوی حق شتافت .

فرازهایی از وصیتنامۀ این شهید والا مقام :

به آخرت اعتقاد داشته باشید؛ عمر مدتی است جهت امتحان، بکوشید که در آن دنیا عمل نیک و عبادت و خدمت به ملت و صداقت و تسلیم شدن به اسلام ارزش دارد و نه هیچ چیز دیگر اگر عده ای نا آگاه گفتند اسلام چنین و چنان شما وظیفه دارید و باید آنها را آگاه گردانید.

وصیت می کنم به راه خدا، که جز آن، راه دیگری برای رستگاری نیست.

وصیت می کنم به ولایت، ولایت فقیه پاسدار خون شهیدان است و شما باید پشتیبان آن باشید. 

 

                          يادش گرامی و راهش پر رهرو