فاش می گویم و از گفته خود دلشادم                              بندۀ عشقم و از هر دو جهان آزادم

طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق                            که در این دامگه حادثه چون افتادم

نیست  بر  لوح  دلم  جز الف  قامت یار                            چه کنم حرف دگر  یاد نداد استادم

 

بسیجی آگاه، رزمندۀ شجاع شهید مسعود یمینی شریف که خاطرات شیرین با او بودن هنوز در خاطر دوستان و خانواده محفوظ مانده در قالب این کلمات آخرین سفارشها را به عزیزان خود می نماید:

برادران عزیز هرگز نماز جماعات، جمعه، دعای کمیل را رها نکنید چرا که دگرگونی عظیم در کشور ما از اتحاد و انسجامی بود که با برگزاری همین نوع عبادات و مراسمها و با راهنمایی روحانیون که همیشه پرچمدار انقلاب بوده اند بوجود آمده است و این سخن معروف است که "یدا... مع الجماعة"

سخنی هم با برادرانم در سنگر مدرسه دارم. برادران در حدیثی است که: قَلَم العُلِّماء اَفضَلُ مِن دِماء شَهَدا قلم علما از خون شهدا با فضیلت تر است.

چه قلمی این چنین است؟ فقط و فقط قلمی این چنین می شود که در راه الله باشد. پس بکوشید و با جدیت کامل دروس مدرسه را بخوانید و بهمراه آن در امور جامعه و عبادات شرکت نمائید و لحظه ای از حضور در صحنه غافل نشوید.

همۀ ما انسانها اسیر این تن و دنیا هستیم. که در حدیث است. الدنیا سجن المؤمن پس اگر فرد عمل صالح داشته باشد پس از مرگ در بهشت رضوان خداوند وارد شده و در آنجا متنعم می شود و جای نگرانی برای وی نیست.  انشاء ا...

                                                                                               راهش گرامی و روحش شاد