عبدالرسول افشار

عبدالرسول افشار

اکنون از هر کوچه ای که بگذری نام شهیدی بر سرش مشاهده کنی و بر سرای حریمش پرده سرخ شرافت دریابی و در باغچۀ کوچک سرایش نخل آزادی ببینی ...

 حجت الله امیر صوفی

حجت الله امیر صوفی

مقام شهادت اوج بندگی و سیر و سلوک در عالم معنویت است. (رهبر کبیر انقلاب) بسیجی جوانمرد و مهربان شهید بزرگوار حجت ا... امیر صوفی ...

 محمد رضا بازرگان

محمد رضا بازرگان

شهید محمد رضا بازرگان : ما  ندانیم  که  دلبسته  اوئیم  همه             ...

 محمود بدیعی

محمود بدیعی

بهار آمد که غم از جان برد، غم در دل افزون شد           چه گویم کز غم آن سرو خندان جان و دل خون شد ...

 عباس بسیط

عباس بسیط

خرم آنروز که ما عاکف  میخانه  شویم                                  ...

 علی خالقی

علی خالقی

خدا می داند که راه و رسم شهادت کور شدنی نیست و این ملتها و آیندگان هستند که به راه شهیدان اقتدا خواهند نمود. (رهبر کبیر انقلاب اسلامی ...

 نقی خیر آبادی

نقی خیر آبادی

همۀ انسانها می میرند ولی شهیدان این سرنوشت همگانی را به بهترین شکل و بهترین وجه سپری کردند. مرگ شهدا تاجرانه و توأم با سود است. وقتی ...

1 - 10 از 38 مورد