پیامبر اکرم صلی الله علیه : نورانی ترین شما در روز قیامت، کسی است که آل محمد را بیشتر دوست بدارد.

  • -
  • همیاری بانیان
    جرعه ای از کلام مولا علی علیه السلام
  • کانون سیمای ساجدین