پیامبر اکرم صلی الله علیه : نورانی ترین شما در روز قیامت، کسی است که آل محمد را بیشتر دوست بدارد.

  • -
  • جرعه ای از کلام مولا علی علیه السلام
    همیاری بانیان
  • کانون سیمای ساجدین