هر کس مزار امام حسین علیه السلام را حق شناسانه زیارت کند، خداوند گناهان پیشین و پسین اورا ببخشاید. امام موسی کاظم علیه السلام

  • -
  • راهنماهای آموزشی مقابله با بیماری کرونا
    همیاری بانیان
    جرعه ای از کلام مولا علی علیه السلام
  • کانون سیمای ساجدین