داخل بهشت نمی‌شود کسی که در قلبش کبر و خودبینی وجود داشته باشد. 

حضرت موسی بن جعفر علیه السلام

  • -
  • همیاری بانیان
    جرعه ای از کلام مولا علی علیه السلام
  • کانون سیمای ساجدین