امر به معروف و نهی از منکر، دعوت مردم برای عمل به احکام اسلام،

بازگرداندن حقوق مردم و مخالفت با سمتکار است.  امام حسین علیه السلام

  • -
  • جرعه ای از کلام مولا علی علیه السلام
    همیاری بانیان
  • کانون سیمای ساجدین