امر به معروف و نهی از منکر، دعوت مردم برای عمل به احکام اسلام،

بازگرداندن حقوق مردم و مخالفت با سمتکار است.  امام حسین علیه السلام

  • -
  • راهنماهای آموزشی مقابله با بیماری کرونا
    همیاری بانیان
    جرعه ای از کلام مولا علی علیه السلام
  • کانون سیمای ساجدین