امام محمد باقر علیه السلام: از ظلم کردن به کسی که در مقابل تو یاوری جز خدا ندارد سخت دوری کن.

  • -
  • گرامی داشت هفته دفاع مقدس
    جرعه ای از کلام مولا علی علیه السلام
    همیاری بانیان
  • کانون سیمای ساجدین