امام محمد باقر علیه السلام: از ظلم کردن به کسی که در مقابل تو یاوری جز خدا ندارد سخت دوری کن.

  • -
  • همیاری بانیان
    جرعه ای از کلام مولا علی علیه السلام
  • کانون سیمای ساجدین