امام صادق علیه السلام: اورع‌الناس من وقف عند‌الشبهه.

پارساترین انسان کسی است که از امور مشکوک و شبهه‌ناک اجتناب کند.

  • -
  • راهنماهای آموزشی مقابله با بیماری کرونا
    همیاری بانیان
    جرعه ای از کلام مولا علی علیه السلام
  • کانون سیمای ساجدین