علم ما به شما احاطه دارد و چیزی از اخبار شما بر ما پوشیده نیست.    

حضرت مهدی علیه السلام

  • -
  • همیاری بانیان
    جرعه ای از کلام مولا علی علیه السلام
  • کانون سیمای ساجدین