اگر آسمان ها و زمین ها در یک کفه ترازو و ایمان علی در کفه دیگر قرار داده شوند همانا ایمان علی برتری می یابد.

رسول اکرم صلی الله علیه و آله

  • -
  • راهنماهای آموزشی مقابله با بیماری کرونا
    همیاری بانیان
    جرعه ای از کلام مولا علی علیه السلام
  • کانون سیمای ساجدین