هرکه از خدا پروا کند، از او پروا کنند و هرکه از خدا اطاعت کند اطاعتش کنند.

امام هادی علیه السلام

  • -
  • راهنماهای آموزشی مقابله با بیماری کرونا
    همیاری بانیان
    جرعه ای از کلام مولا علی علیه السلام
  • کانون سیمای ساجدین