براى روزه دار دو سرور و خوشحالى است:هنگام افطار، هنگام لقاء پروردگار (وقت مردن و در قيامت)    امام صادق عليه السلام

  • -
  • راهنماهای آموزشی مقابله با بیماری کرونا
    همیاری بانیان
    جرعه ای از کلام مولا علی علیه السلام
  • کانون سیمای ساجدین