براى روزه دار دو سرور و خوشحالى است:هنگام افطار، هنگام لقاء پروردگار (وقت مردن و در قيامت)    امام صادق عليه السلام

  • -
  • جرعه ای از کلام مولا علی علیه السلام
    همیاری بانیان
  • کانون سیمای ساجدین