هیچ چیزى وعملى همانند نماز، بینى شیطان را به خاک ذلّت نمى مالد واورا ذلیل نمى کند.

امام زمان علیه السلام

  • -
  • راهنماهای آموزشی مقابله با بیماری کرونا
    همیاری بانیان
    جرعه ای از کلام مولا علی علیه السلام
  • کانون سیمای ساجدین