هیچ چیزى وعملى همانند نماز، بینى شیطان را به خاک ذلّت نمى مالد واورا ذلیل نمى کند.

امام زمان علیه السلام

  • -
  • گرامی داشت هفته دفاع مقدس
    جرعه ای از کلام مولا علی علیه السلام
    همیاری بانیان
  • کانون سیمای ساجدین