سه چیز بنده را به رضوان و خشنودی خدا می رساند: اول: استغفار فراوان دوم:نرمخویی سوم:صدقه بسیار.

امیر المومنین علی علیه السلام

  • -
  • راهنماهای آموزشی مقابله با بیماری کرونا
    همیاری بانیان
    جرعه ای از کلام مولا علی علیه السلام
  • کانون سیمای ساجدین