در شگفتم از کسی که اندوهگین است ، چرا به ذکر لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پناه نمی برد.  امام صادق علیه السلام

  • -
  • جرعه ای از کلام مولا علی علیه السلام
    همیاری بانیان
  • کانون سیمای ساجدین