در شگفتم از کسی که اندوهگین است ، چرا به ذکر لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پناه نمی برد.  امام صادق علیه السلام

  • -
  • راهنماهای آموزشی مقابله با بیماری کرونا
    همیاری بانیان
    جرعه ای از کلام مولا علی علیه السلام
  • کانون سیمای ساجدین