هر که خدا را آن گونه که باید عبادت و پرستش کند، خدا بالاتر از آرزو و خواسته اش به او می بخشد.  امام حسین علیه السلام

  • -
  • راهنماهای آموزشی مقابله با بیماری کرونا
    همیاری بانیان
    جرعه ای از کلام مولا علی علیه السلام
  • کانون سیمای ساجدین