هرگاه کاری کردی آن را تنها برای خدا انجام ده ، زیرا او فقط اعمال خالص بندگانش را قبول می فرماید.  رسول اکرم صلی الله علیه و آله

  • -
  • همیاری بانیان
    جرعه ای از کلام مولا علی علیه السلام
  • کانون سیمای ساجدین