همانا نماز بنده پذيرفته نمى شود، مگر آن چه را كه باقلبش به نماز توجه كند. 

امام سجاد علیه السلام

  • -
  • راهنماهای آموزشی مقابله با بیماری کرونا
    همیاری بانیان
    جرعه ای از کلام مولا علی علیه السلام
  • کانون سیمای ساجدین