حضرت صادق عليه السلام فرمودند: 

امام حسين عليه السلام دائماً به زوّار و گريه کنندگان و اقامه کنندگان عزايش نظر (رحمت) دارد.

  • -
  • راهنماهای آموزشی مقابله با بیماری کرونا
    همیاری بانیان
    جرعه ای از کلام مولا علی علیه السلام
  • کانون سیمای ساجدین