سزاوار نیست مؤمن در مجلسی بنشیند که معصیت خدا می شود و نمیتواند آن را تغییر دهد.

امام صادق علیه السلام

  • -
  • جرعه ای از کلام مولا علی علیه السلام
    همیاری بانیان
  • کانون سیمای ساجدین