هرگاه مشغول کسب و کار بودی و وقت نماز فرا رسید، کار تو را از نماز بازندارد.

امام رضا علیه السلام

  • -
  • جرعه ای از کلام مولا علی علیه السلام
    همیاری بانیان
  • کانون سیمای ساجدین