هرگاه مشغول کسب و کار بودی و وقت نماز فرا رسید، کار تو را از نماز بازندارد.

امام رضا علیه السلام

  • -
  • راهنماهای آموزشی مقابله با بیماری کرونا
    همیاری بانیان
    جرعه ای از کلام مولا علی علیه السلام
  • کانون سیمای ساجدین