اگر بنده «خدا» می‌دانست كه در ماه رمضان چیست [چه بركتى وجود دارد] دوست می‌داشت كه تمام سال، رمضان باشد. رسول خدا (صلى الله علیه و آله)

  • -
  • جرعه ای از کلام مولا علی علیه السلام
    همیاری بانیان
  • کانون سیمای ساجدین