امام رضا عليه السلام فرمود: بيماري براي مومن پاك شدن و رحمت، و براي كافر عذاب و لعنت است. همانا بيماري از مومن زدوده نشود تا آنگاه كه همه گناهانش پاك شود و گناهي بر او باقي نماند.

  • -
  • راهنماهای آموزشی مقابله با بیماری کرونا
    همیاری بانیان
    جرعه ای از کلام مولا علی علیه السلام
  • کانون سیمای ساجدین