رسول خدا صلوات الله علیه:

هرکس آبروی مؤمنی را حفظ کند، بدون تردید بهشت بر او واجب شود.

  • -
  • راهنماهای آموزشی مقابله با بیماری کرونا
    همیاری بانیان
    جرعه ای از کلام مولا علی علیه السلام
  • کانون سیمای ساجدین