يوم عرفه يوم دعاء و مس‍أله « روز عرفه روز دعا و درخواست [از خداوند] است». 

  • -
  • راهنماهای آموزشی مقابله با بیماری کرونا
    همیاری بانیان
    جرعه ای از کلام مولا علی علیه السلام
  • کانون سیمای ساجدین