امام صادق علیه السلام :پارساترین انسان کسی است که از امور مشکوک و شبهه ناک اجتناب کند.

  • -
  • جرعه ای از کلام مولا علی علیه السلام
    همیاری بانیان
  • کانون سیمای ساجدین