امام علی علیه السلام: شيطان در درون آدمى ‏زاده به سان خون، جريان مى‏ يابد. گذرگاه ‏هاى او را با گرسنگى و تشنگی ، تنگ كنيد. 

  • -
  • جرعه ای از کلام مولا علی علیه السلام
    همیاری بانیان
  • کانون سیمای ساجدین