دين شخصيت و بزرگي بخشد، دانش عظمت بخشد، خودخواهي، سرافکندگي آورد. 

امام علي علیه السلام

  • -
  • راهنماهای آموزشی مقابله با بیماری کرونا
    همیاری بانیان
    جرعه ای از کلام مولا علی علیه السلام
  • کانون سیمای ساجدین