امام حسین علیه السلام فرمودند: هركـس رضاى خدا را به غضب مردم بجويد،خدا او را از كارهاى مردم كفايت مى كند و هـر كـس خشنـودى مردم را به غضب خدا بجـويـد، خـدا او را به مـردم واگذارد.

  • -
  • جرعه ای از کلام مولا علی علیه السلام
    همیاری بانیان
  • کانون سیمای ساجدین