امام حسین علیه السلام فرمودند: هركـس رضاى خدا را به غضب مردم بجويد،خدا او را از كارهاى مردم كفايت مى كند و هـر كـس خشنـودى مردم را به غضب خدا بجـويـد، خـدا او را به مـردم واگذارد.

  • -
  • راهنماهای آموزشی مقابله با بیماری کرونا
    همیاری بانیان
    جرعه ای از کلام مولا علی علیه السلام
  • کانون سیمای ساجدین