سه چيز از خصلتهاي نيک دنيا وآخرت است: از کسي که به تو ستم کرده است گذشت کني، به کسي که از تو بريده است بپيوندي، و هنگامي که با تو به نداني رفتار شود، بردباري کني. امام محمد باقرعلیه السلام

  • -
  • همیاری بانیان
    جرعه ای از کلام مولا علی علیه السلام
  • کانون سیمای ساجدین