مومن به میل خانواده ی خود غذا می خورد و منافق خانواده اش به میل او .  رسول خدا (ص)

  • -
  • همیاری بانیان
    جرعه ای از کلام مولا علی علیه السلام
  • کانون سیمای ساجدین