پيامبر اکرم صلي الله عليه: هيچ کس وضوي کامل نمي گيرد و سپس براي نماز به مسجد نمي آيد ، مگر اين که خداوند با لطف خوشي از او استقبال مي کند؛ هم چون خوشحالي خانواده ي شخص غائب هنگام ورودش.

  • -
  • همیاری بانیان
    جرعه ای از کلام مولا علی علیه السلام
  • کانون سیمای ساجدین