رسول خدا صلی الله علیه: انسان خوش اخلاق پاداشی مانند پاداش روزه دار نمازگزار خواهد داشت.

  • -
  • همیاری بانیان
    جرعه ای از کلام مولا علی علیه السلام
  • کانون سیمای ساجدین